Kundekategori A og B

Hvad betyder den nye tarifmodel for dig?

Tarifmodel 3.0 er ensbetydende med tidsdifferentierede nettariffer og opfordrer til et mere jævnt forbrug, således belastningen af elnettet spredes over alle døgnets 24 timer. Nettariffen bliver dermed højere, når forbruget af el i samfundet er højest, hvilket er mellem kl. 06.00 og 21.00 på hverdage om vinteren. I løbet af natten, når forbruget er lavt, vil prisen omvendt være lavere. Det samme gælder weekender og helligdage i sommerhalvåret.

Alle netkunder, uanset elaftale, får mulighed for at påvirke elregningen ved at flytte elforbrug til tidspunkter, hvor transporten af el er billigst. 

Hvad dækker betalingen

Nettarifferne skal dække netselskabets omkostninger til brugen af selve eldistributionsnettet, altså alle omkostninger til bl.a. drift, vedligehold og udbygning af elnettet, der er nødvendige for at kunne forsyne dig eller din virksomhed med elektricitet.

En væsentlig del af disse udgifter skyldes omkostninger til at dække nettabet, altså den energimængde, der går tabt, når strøm transporteres gennem kabler, ledninger og transformerstationer fra produktionssted til forbrugsstedet. Den strømmængde, der tabes i elnettet, skal Nord Energi Net indkøbe på spotmarkedet. Derfor har spotprisen på el stor betydning for, hvilket niveau nettarifferne ligger på.

Perioderne for de differentierede tariffer fremgår af tabellen

Billede A og B u  priser

Betaling af abonnement og effektblokke

Udover nettariffen, som er en forbrugsafhængig, transportbetaling til Nord Energi Net, skal du tillige betale abonnement til os. Abonnementet er en fast årlig betaling pr. måler, der dækker omkostninger til administration, måledata mv.

Netkunder tilsluttet på B-høj, A-lav og A-høj skal desuden betale effektbetaling, da de har større påvirkning på nettet. En del af betalingen flyttes derfor fra tariffen over til effektbetaling (effektblokke), som udregnes for hver enkelt netkunde. 

Du kan finde prisen på dit årlige abonnement og prisen på effektblokke her.

Du opkræves via din elleverandør

Det beløb, du betaler i abonnement og nettarif til Nord Energi Net opkræves, via din elleverandør. Det er forskelligt, hvad de enkelte elleverandører kalder posterne på elregningen. Det kan f.eks. hedde "Abonnement til netselskab" eller "Abonnement, måler". Transportbetalingen (nettariffen) kan fx. hedde "Transport til netselskab", mens andre elleverandører lægger transportbetalingen til både netselskab og Energinet sammen i én post og samlet kalder den "Transportbetaling".

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System