Kundekategori A og B

Hvad betyder den nye tarifmodel for dig?

Tarifmodel 3.0 er ensbetydende med tidsdifferentierede nettariffer og opfordrer til et mere jævnt forbrug, således belastningen af elnettet spredes over alle døgnets 24 timer. Nettariffen bliver dermed højere, når forbruget af el i samfundet er højest, hvilket er mellem kl. 06.00 og 21.00 på hverdage om vinteren. I løbet af natten, når forbruget er lavt, vil prisen omvendt være lavere. Det samme gælder weekender og helligdage i sommerhalvåret.

Alle netkunder, uanset elaftale, får mulighed for at påvirke elregningen ved at flytte elforbrug til tidspunkter, hvor transporten af el er billigst. 

Hvad dækker betalingen

Nettarifferne skal dække netselskabets omkostninger til brugen af selve eldistributionsnettet, altså alle omkostninger til bl.a. drift, vedligehold og udbygning af elnettet, der er nødvendige for at kunne forsyne dig eller din virksomhed med elektricitet.

En væsentlig del af disse udgifter skyldes omkostninger til at dække nettabet, altså den energimængde, der går tabt når strøm transporteres gennem kabler, ledninger og transformerstationer fra produtionsted til forbrugstedet. Den strømmængde, der tabes i elnettet, skal Nord Energi Net indkøbe på spotmarkedet. Derfor har spotprisen på el stor betydning for, hvilket niveau netarifferne ligger på.

De differentierede priser for B-lav fremgår af tabellen

Billede B-lav

Betaling af abonnement B-lav

Udover nettariffen, som er en forbrugsafhængig, transportbetaling til Nord Energi Net, skal du tillige betale abonnement til os. Abonnementet er en fast årlig betaling pr. måler, der dækker omkostninger til administration, måledata mv.

Det årlige abonnement for B-lav kunder udgør: 562 kr. ekskl. moms

De differentierede priser for B-høj fremgår af tabellen

Billede B-høj

Betaling af abonnement B-høj

Udover nettariffen, som er en forbrugsafhængig, transportbetaling til Nord Energi Net, skal du tillige betale abonnement til os. Abonnementet er en fast årlig betaling pr. måler, der dækker omkostninger til administration, måledata mv.

Det årlige abonnement for B-høj kunder udgør: 2.398 kr. ekskl. moms

Større netkunder skal desuden betale effektbetaling, da de har større påvirkning på nettet. En del af betalingen flyttes derfor fra tariffen over til effektbetaling (effektblokke), som udregnes for hver enkelt netkunde. 

Den årlige pris pr. effektblok (0,1 MW) for B-høj kunder udgør: 1.204,68 kr. ekskl. moms

De differentierede priser for A-lav fremgår af tabellen

Billede A-lav

Betaling af abonnement A-lav

Udover nettariffen, som er en forbrugsafhængig, transportbetaling til Nord Energi Net, skal du tillige betale abonnement til os. Abonnementet er en fast årlig betaling pr. måler, der dækker omkostninger til administration, måledata mv.

Det årlige abonnement for A-lav kunder udgør: 2.398 kr. ekskl. moms

Større netkunder skal desuden betale effektbetaling, da de har større påvirkning på nettet. En del af betalingen flyttes derfor fra tariffen over til effektbetaling (effektblokke), som udregnes for hver enkelt netkunde. 

Den årlige pris pr. effektblok (0,5 MW) for A-lav kunder udgør: 6.272,61 kr. ekskl. moms

De differentierede priser for A-høj fremgår af tabellen

Billede A-høj

Betaling af abonnement A-høj

Udover nettariffen, som er en forbrugsafhængig, transportbetaling til Nord Energi Net, skal du tillige betale abonnement til os. Abonnementet er en fast årlig betaling pr. måler, der dækker omkostninger til administration, måledata mv.

Det årlige abonnement for A-høj kunder udgør: 4.448 kr. ekskl. moms

Større netkunder skal desuden betale effektbetaling, da de har større påvirkning på nettet. En del af betalingen flyttes derfor fra tariffen over til effektbetaling (effektblokke), som udregnes for hver enkelt netkunde. 

Den årlige pris pr. effektblok (1 MW) for A-høj kunder udgør: 4.477,18 kr. ekskl. moms

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System