Intern overvågning

Intern overvågning

Nord Energi Net A/S er underlagt elforsyningslovens krav om etablering af et program for Intern Overvågning (IO).

Nord Energi Nets Interne Overvågningsprogram har bl.a. til formål at sikre, at Nord Energi og dets medarbejdere ikke udviser diskriminerende adfærd i udøvelsen af deres opgaver samt at sikre en fortrolig behandling af visse oplysninger. Desuden skal det sikres, at der er en reel adskillelse mellem monopolaktiviteterne i Net og kommercielle aktiviteter.

Nord Energi Net skal for hvert kalenderår udarbejde en årsberetning i forbindelse med det interne overvågningsprogram og anmelde det til Forsyningstilsynet senest 1. juni.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System