Intern overvågning

Intern overvågning

Nord Energi Net A/S er underlagt elforsyningslovens krav om etablering af et program for Intern Overvågning (IO).

Nord Energi Nets interne overvågningsprogram (IO) har bl.a. til formål at sikre, at Nord Energi og dets medarbejdere ikke udviser diskriminerende adfærd i udøvelsen af deres opgaver samt at sikre en fortrolig behandling af visse oplysninger. Desuden skal det sikres, at der er en reel adskillelse mellem monopolaktiviteterne i Net og kommercielle aktiviteter.

IO program Nord Energi Net

Nord Energi Net skal for hvert kalenderår udarbejde en årsberetning i forbindelse med det interne overvågningsprogram og anmelde det til Forsyningstilsynet senest 1. juni i det efterfølgende år.

Årsberetning IO 2023

Arbejdsfordeling mellem bestyrelse og direktion i Nord Energi Net A/S

I henhold til bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter (bekendtgørelse 1655 af 04/12/2023) skal en netvirksomhed sikre, at der udarbejdes dokumentation, der beskriver arbejdsdelingen mellem selskabets bestyrelse og direktion. Dokumentationen skal gengive opgave- og ansvarsfordelingen mellem direktionen og bestyrelsen inden for netvirksomhedens aktiviteter. Desuden skal dokumentet fremgå af selskabets hjemmeside. Klik på nedenstående link for at læse dokumentet vedr. arbejdsfordelingen mellem bestyrelse og direktion for Nord Energi Net A/S.

Arbejdsfordeling bestyrelse og direktion

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System