Intern overvågning

Intern overvågning

Nord Energi Net A/S er underlagt Energistyrelsens krav om Intern Overvågning.

Nord Energis Interne Overvågningsprogram har bl.a. til formål at sikre, at Nord Energi og dets medarbejdere ikke udviser diskriminerende adfærd i udøvelsen af deres opgaver samt at sikre en fortrolig behandling af visse oplysninger. Desuden skal det sikres, at der er en reel adskillelse mellem monopolaktiviteterne i Net og kommercielle aktiviteter.

Nord Energi Net skal for hvert kalenderår udarbejde en årsberetning i forbindelse med det interne overvågningsprogram og anmelde det til Forsyningstilsynet senest 1. juni.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System