Priser

Priser og gebyrer

Du finder vores gældende prisliste vedrørende abonnement, tarif, tilslutningsbidrag samt gebyrer nedenfor.

Prisliste juni 2020

Nord Energi Net A/S anvender Dansk Energis standardgebyrer for netselskaber.

I henhold til elforsyningsloven skal netselskabernes metoder til beregning af tariffer, gebyrer, og tilslutningsbidrag godkendes af Forsyningstilsynet.

Nyt elmarked fra april 2016

Den 1. april 2016 indførtes den såkaldte engrosmodel på elmarkedet og siden den dato har handelsselskaberne haft al kundekontakt og sendt én samlet regning for både forbrug, nettransport, abonnement og afgifter til staten.
Derfor skal du som elkunde altid tage kontakt til din elhandler/elleverandør hvis du har spørgsmål til dit forbrug, din regning, skal melde flytning, opsige dit abonnement m.v.

Frit valg

Du kan selv bestemme hvem du vil have som elleverandør, altså hvem du vil købe strømmen hos, til gengæld ligger dit netselskab fast, da der kun er ét selskab, der ejer ledningsnettet hjem til din bolig.

På hjemmesiden elpris.dk kan du sammenligne priser på el og elprodukter samt skifte elleverandør/produkt, hvis du finder noget, der er bedre end det du har nu.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System