Priser & gebyrer

Du finder vores gældende priser vedr. abonnement, tarif, tilslutningsbidrag og gebyrer på link nedenfor.

Bemærk: Nord Energi Net indfører Tarifmodel 3.0 pr. 1/7-2023. Derfor er nettariffen, der fremgår af nedenstående prisblad pr. 1/1-2023 ikke tidsdiffentieret, men på samme niveau hen over hele døgnet.

I modsætning til det nye prisblad gældende fra d. 1/7-2023. Her vil nettariffen være højest mellem kl. 17-21 for en almindelig netkunde tilsluttet i et kabelskab og for større virksomheder tilsluttet på højere spændingsniveauer mellem kl. 06-21 på hverdage i vinterperioden. Det er via dit elhandelsselskab, du bliver varslet om indførslen af de nye tariffer.

Abonnement og tariffer pr. 1/1-2023

Abonnement og tariffer pr. 1/7-2023

Tilslutningsbidrag for forbrugsanlæg 2023

Tilslutningsbidrag for producenter 2023

Gebyrer 2023

Nord Energi Net A/S anvender Green Power Denmarks standardgebyrer og standardtilslutningsbidrag for netselskaber.

I henhold til elforsyningsloven skal netselskabernes metoder til beregning af tariffer, gebyrer, og tilslutningsbidrag godkendes af Forsyningstilsynet. 

Indfødningstarif og tilslutningsbidrag for producenter

Den 1. januar 2023 tog Nord Energi Net en ny indfødningstarif samt betaling af tilslutningsbidrag for producenter i brug. Baggrunden herfor skal findes i Folketingets vedtagelse af Klimaaftalen 2020, hvor det blev bestemt af afskaffe udligningsordningen, der gennem PSO-midlerne hidtil har finansieret omkostningerne for tilslutning af vedvarende energiproduktion. I stedet er det vedtaget at indføre producentbetaling.

De omkostninger til tilslutning, netforstærkning, nettab og drift som tidligere var dækket af udligningsordningen skal altså fremadrettet opkræves hos producenterne. Dels via et differentieret tilslutningsbidrag i forhold til tilslutningsniveau samt geografisk belastning af elnettet og en betaling af indfødningstarif.

Klik på kortet for at se det opdaterede kort Klik på kortet for at se det opdaterede kort

Nettarif og kundekategorier

Når du betaler for transporten af din strøm (nettarif), er prisen gjort op ud fra den kundekategori, du tilhører. Det grundlæggende princip bag net-tariffen er, at den enkelte forbrugers betaling skal afspejle de omkostninger, som den pågældende giver anledning til i elnettet. Den kundekategori, du tilhører, afhænger derfor af, hvor din tilslutning i elnettet er.

Der skelnes mellem disse kategorier:
  • A0 hvor tilslutningspunktet er i 150 kV nettet
  • A Høj hvor tilslutningspunktet er i 60 kV nettet
  • A Lav hvor tilslutningspunktet er på 10 kV-siden i en 60/10 kV-transformerstation
  • B Høj hvor tilslutningspunktet er i 10 kV-nettet
  • B Lav hvor tilslutningspunktet typisk er på 0,4 kV-siden i en 10/0,4 kV-transformerstation
  • C hvor tilslutningspunktet typisk er i 0,4 kV-nettet i et kabelskab (fx den helt almindelige forbruger)

Er du for eksempel tilsluttet elnettet fra en transformerstation (A) på et højt spændingsniveau (inden strømmen bliver transformeret fra 60.000 volt til 10.000 volt), tilhører du kategorien A-høj.
Er du i stedet tilsluttet fra en transformerstation (B) på et lavt spændingsniveau (efter strømmen er transformeret fra 10.000 volt til 400 volt) tilhører du kundegruppen B-lav.

Jo flere gange din strøm bliver transformeret og jo længere ud i elnettet, den skal transporteres, jo mere net skal der vedligeholdes. Derfor er nettariffen højere for en forbruger i kategori C end en forbruger i kategori A-høj.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System