Sommerhuse trækker hårdere på elnettet om vinteren

Af Jesper Tornbjerg, Dansk Energi

Eldrevne varmepumper og et generelt større elforbrug på grund af mere en intens anvendelse af feriehuse får elnetselskaber til at investere i stærkere lokale elnet. Nord Energi Net har lært lektien under en iskold vinter, hvor mange danskere rykkede i corona-skjul i deres fritids- og hjemmearbejdshuse.

Mange sommerhuse langs de danske kyster fungerer efterhånden også som vinterhuse. Ændrede forbrugsvaner i landets fritidshuse trækker et øget elforbrug med sig, og det giver udfordringer for elnetselskaberne, der er nødt til at reinvestere i de kundenære elnet.

Eksempelvis har Nord Energi Net, der driver elnet bl.a. i populære sommerhusområder som Hals, Skagen og Tversted, det seneste års tid nedgravet kraftigere 0,4 kV-kabler på adskillige strækninger.

– Jeg har en god mavefornemmelse i forhold til de næste højtider og ferier, fastslår afdelingsleder Jens Christian Nittegaard, der har ansvaret for 10/0,4 kV-projektering og vedligehold i Nord Energi Net.

Rendegraveren gav op
Bagtæppet for den gode fornemmelse ligger i visse udfordringer tilbage i vinterferieugerne i februar 2021 og i påsken først i april. De færreste danskere kunne rejse udenlands på grund af corona-pandemien, så de brugte deres fritidsboliger som vinterhuse.

I februar 2021 sneg temperaturerne sig ned på 15-20 minusgrader, så varmepumperne brugte rigtig meget elektricitet til at varme husene op. I uge 7 og 8 lå elforbruget 30-70 procent over det normale niveau i en travl, kold påske.

Nogle af Nord Energi Nets kunder oplevede spændingsdyk og afbrydelser, for elnettet er ikke bygget til den nye praksis for de mange familier i ’sommerlandet’. For at gøre ondt værre betød den strenge frost, at det ikke var muligt at komme i jorden med en rendegraver for at trække nye kabler. Jorden var stenhård, så løsningen blev at skaffe en asfaltfræser og dermed komme de første 20 centimeter ned i jorden på vej ned mod etableringsdybden på 70 centimeter.

I området ved Hals umiddelbart nord for Limfjordens munding mod øst var Nord Energi Net nødt til i en periode på flere uger at trække på et generatoranlæg for at kunne levere tilstrækkelig meget energi til kunderne.

– Vores transformere kunne godt følge med forbruget. Kun én blev overbelastet i en kortere periode. Problemet lå i 0,4 kV-kablerne fra stationerne og ud til kunderne, husker Jens Christian Nittegaard.

Nye vaner i sommerlandet
I de lidt ældre sommerhusområder er mange kabler og kabelskabe typisk etableret mellem 1960 og 1980. Dengang skulle elnettet groft sagt forsyne et køleskab, en fryser, en el-radiator til den kølige sommerdag og nogle pærer i loftet.

Nu er situationen markant anderledes. Familierne har ofte udvidet deres fritidshuse, der også er forsynet med varmepumper og diverse elektronisk udstyr til hjemmearbejde og fornøjelse. Nogle husejere og gæster ankommer tilmed i en elbil med behov for opladning. Sker opladningen i kogespidsen mellem kl. 17 og 20, øges det maksimale tryk på elnettet.

– Vi havde allerede i starten af 2021 en køreplan for en opgradering af elnettet i en række sommerhusområder. Kombinationen af Covid-19 og en kold vinter fik os til at fremskynde investeringerne. Derfor har vi det seneste år haft fokus på 0,4 kV-kablerne ved i alt 20 netstationer fra Hals og hele vejen rundt om Grenen og ned til Skallerup Klit og Lønstrup, siger Jens Christian Nittegaard.

– Vi har styr på de ’værste’ sommerhusområder og er i mål med de planlagte forstærkninger. Måske kan vi blive overrasket enkelte andre steder, men så tager vi hurtigt hånd om det, fastslår han.

Forsmag på en ny virkelighed
Den fremtidssikrede løsning er altså en kombination af nedgravning af tykkere 0,4 kV-kabler med større overføringsevne suppleret med opdeling af lavspændingsudføringer, så der er færre kunder pr. kabel, samt moderne lavspændingstavler på 10/0,4 kV-stationerne.

Løsningen gælder for områder med ferie- og efterhånden også hjemmearbejdshuse i Nord Energi Nets områder, men de ændrede forbrugsvaner i sommerhusområderne kan ifølge Jens Christian Nittegaard ses som en forsmag på en ny virkelighed også andre steder. Ikke mindst opladning af elbiler i villakvarter kan lægge pres på 0,4 kV-net fra samme periode som i sommerhusområderne – altså i årene fra 1960-1980.

Nord Energi Nets nuværende tiårs reinvesteringsplan for 10-0,4 kV-området er på ca. 340 mio. kr. Planen er i øjeblikket ved at blive opdateret, så den også indeholder de betydelige investeringer, der kommer fra at skulle håndtere nyt forbrug samt ny produktion fra især vindmøller og solceller. Alle netselskaber skal den 1. april 2022 aflevere en netudviklingsplan til myndighederne

– Hele branchen kigger ind i et stigende elforbrug som følge af elektrificeringen. For os som netselskab er et af de store spørgsmål, hvor vi skal reinvestere først, siger Jens Christian Nittegaard og fastslår, at opgradering af ældre net vil blive opprioriteret her fra 2022 og frem.

Målerdata og regnemodeller
Til at identificere og regne på de mest kritiske lokationer kan Nord Energi Net bl.a. få hjælp af elmålerdata for over- og underspænding, ligesom netselskabernes og Dansk Energis teknisk-økonomiske netmodel kan bibringe nyttig viden.

Ligesom andre branchen er elnetselskaberne dog ramt af, at de globale forsyningskæder bl.a. på elektronik er spændt til det yderste. Nord Energi Net har været tvunget til at sætte en planlagt udskiftning af 5.000 fjernaflæste elmålere pr. år på pause, ligesom der trækkes på lagrene, når det handler om nye 10/0,4 kV-transformere og kabler.

– Stort set samtlige leverancer er forsinkede. Alle leverandører har svært ved at følge med, men situationen er ikke kritisk for os. Vi har transformere på lager, men især på de største transformere spidser det til, siger Jens Christian Nittegaard, der dog fortsat forventer, at kunderne vil opleve en meget høj leveringssikkerhed – både i sommerhusområderne og i regionen som helhed.

I mange sommerhusområder er kabler og kabelskabe typisk etableret i 1960-1980. Dengang skulle elnettet forsyne huse med et køleskab, en fryser, en el-radiator og nogle pærer i loftet. Nu er sommerhusene også vinterhuse med markant større elforbrug.
I mange sommerhusområder er kabler og kabelskabe typisk etableret i 1960-1980. Dengang skulle elnettet forsyne huse med et køleskab, en fryser, en el-radiator og nogle pærer i loftet. Nu er sommerhusene også vinterhuse med markant større elforbrug.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System