Netudviklingsplan 2023

Som følge af en bestemmelse i eldirektivet har alle netvirksomheder i Danmark for første gang i 2022 udarbejdet en plan over deres netområde. Der har været tale om en længere proces, hvor Nord Energi Net i foråret 2022 sendte deres planer i høring hos alle relevante aktører.

Netudviklingsplanerne, der nu er tilgængelige på Forsyningstilsynets hjemmeside skal gerne skabe klarhed over behovet for fleksibilitetsydelser på mellemlang og lang sigt. Forsyningstilsynet har i samarbejde med Energistyrelsen efter modtagelse af planerne gennemgået og anmodet nogle af netvirksomhederne om ændringer. Nord Energi Net har haft frist for at sende den endelige version med anmodede ændringer af deres netudviklingsplan til Forsyningstilsynet 1. december 2022.

Nord Energi Nets endelige version af netudviklingsplan 2023 kan læses på Forsyningstilsynet hjemmesiden via dette link: Netudviklingsplaner 2023

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System