Nord Energi Net inviterer fremtidens kolleger på sightseeing

Mangel på kvalificeret arbejdskraft risikerer at hæmme den grønne omstilling. I mange elforsyninger er det op mod halvdelen af de ansatte, der går på pension i løbet af de næste ti år, påpeger Per Hylle fra Nord Energi Net, der har haft besøg af 2.U fra Hjørring Gymnasium.

18-årige Mads Galsøe fra matematik/fysik-linjen 2.U på Hjørring Gymnasium havde ikke lige tænkt over de grå bokse, der står spredt udover landskabet. Det gør han efter et klassebesøg hos Nord Energi Net i Hjørring.

Nu har Mads Galsøe hørt, at Nord Energi Net driver ca. 40.000 kabelskabe, knap 2.700 stk. 10/0,4 kV-stationer og 46 stk. 60/10 kV-stationer. Disse og mange andre komponenter – ikke mindst kabler – er afgørende for, at elektricitet når frem til netselskabets 100.000 nordjyske netkunder.

– Jeg har fået lyst til at læse videre. De solgte varen godt, siger Mads Galsøe, der efter besøget overvejer at blive ingeniør.

At Mads Galsøe og andre unge vælger en teknisk uddannelse, er afgørende for den grønne omstilling. Regeringen har lige foreslået at firedoble elproduktionen fra vindmøller og solceller på land, og det kræver mandskab bl.a. hos VE-udviklere og lokale elnetselskaber som Nord Energi Net. Læg dertil planer offshore og opgaver i udlandet.

I strategiudspillet ’Grøn strøm til Danmark og Europa’ fastslår Green Power Denmark, at der allerede nu er kritisk mangel på arbejdskraft.

"Der er allerede nu kritisk mangel på arbejdskraft i energi- og forsyningssektoren. For at strategiens anbefalinger skal lykkes og sikre, at Danmark elektrificeres i en sådan grad, at vi kan eksportere grøn strøm til resten af Europa, er personer med de rigtige kompetencer essentielle."

'Grøn strøm til Danmark og Europa'

Ekstrem vigtig indsats

Både ud fra en lokal og national betragtning ser direktør Per Hylle fra Nord Energi Net indsatsen bl.a. overfor STX i Hjørring som ekstrem vigtig:

– Vores mål er, at vi løbende får besøg af de klasser, som har et stort fokus på mat-fys, så vi får mulighed for at påvirke de elever, som i forvejen er interesseret i naturvidenskab. Forhåbentlig er der nogle, der så vælger energiteknik på universitetet, så vi sikrer, at det også i fremtiden er muligt at rekruttere nye medarbejdere, siger Per Hylle.

Under en rundvisning på Nord Energi Nets 60/10 kV-station Katrinelund kunne STX-eleverne opleve en transformer i drift og stille tekniske spørgsmål til en række medarbejdere.

– Noget af det havde vi haft teoretisk på skolen. Det var fint at se det brugt i hverdagen og opleve en arbejdsplads på første hånd, fortæller Mads Galsøe.

Per Hylle glæder sig over, at Mads Galsøe overvejer at læse til ingeniør. Håbet er, at mange andre unge også går i en teknisk retning.

– Vi har i energibranchen brug for nye medarbejdere i hele vores værdikæde – elektrikere, forsyningsoperatører, installatører, maskinmestre og ingeniører. I mange elforsyninger er det op mod halvdelen af vores kolleger, som går på pension i løbet af de næste ti år, påpeger Per Hylle.

Opfordrer til tæt samarbejde

Afdelingschef Peter Kjær Hansen fra Green Power Denmark er glad for, at Nord Energi Net og andre tager fat i de unge og den uddannelsesforpligtelse, der følger det at være et samfundsansvarligt selskab.

Skal Danmark realisere de grønne planer, skal der nettilsluttes rigtig meget vedvarende energi til lands og vands, ligesom der skal skabes infrastruktur til elbiler, varmepumper, fjernvarmeværker/industrier og Power-to-X.

– Jeg vil gerne opfordre alle medlemmer til at arbejde tæt sammen med ungdoms- og erhvervsuddannelser, el-installatør- og maskinmesterskoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, siger Peter Kjær Hansen.

Udfordringen med at sikre kvalificeret arbejdskraft kan også afbødes ved at tage lærlinge, praktikanter og erhvervs-ph.d.er samt indgå i diverse former for (projekt)samarbejde, der både kan være til gavn for de unges udvikling og energiselskaberne.

– Alle mænd og kvinder på dæk! Vi står overfor en grøn omstilling, der kræver rigtig mange hænder og hjerner. Der er brug for folk med alt fra skruetrækker og bidetang over evner til at støbe fundamenter til kolleger, der kan regne og simulere, projektledelse og til at stå for daglig drift og overvågning eksempelvis af elnet, siger Peter Kjær Hansen.

Glade elever

Lærer Torben Hermann fra Hjørring Gymnasium er med på at stimulere de unges interesse for ’at gå i en naturvidenskabelig retning’. Der sker med virksomhedsbesøg som hos Nord Energi Net og med besøg også på relevante uddannelsesinstitutioner.

– Alle elever er glade for at se sådan et sted, som Nord Energi Net har vist os. Hvis bare nogle stykker af dem fatter mere interesse for naturvidenskab, er meget nået, siger Torben Hermann, der noterede sig, at eleverne var nysgerrige og stillede spørgsmål på egen hånd.

– Det var bestemt en positiv oplevelse, fastslår matematik- og fysiklæreren.

Drømmen om at redde verden

Professor Claus Leth Bak fra Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet ser frem til at modtage Mads Galsøe, hvis han vælger at blive stærkstrømingeniør. Behovet for uddannelse er åbenlyst:

– Bare se energi-øerne med Danmarkshistoriens største investering på et trecifret milliardbeløb! For at realisere de grønne visioner har vi behov for, at unge mennesker vælger drømmen om at redde verden fra den tikkende klimabombe ved at vælge at studere til el- og energiingeniører, siger Claus Leth Bak.

Energiprofessoren påpeger, at verdens el- og energisystemer kan betragtes som en af de mest komplekse menneskeskabte maskiner. Systemet, der stadig primært bygger på fossile brændsler, er udviklet gradvist over de seneste over 100 år og danner basis for hele det moderne samfund.

– For at stoppe klimaforandringerne er vi nødt til at ændre hele energisystemet – og det skal gå hurtigt. Omstillingen kræver en lang række hidtil uprøvede tekniske løsninger. Derfor er der behov for endda rigtig mange nye, dygtige ingeniører – og det er nu, vi mangler dem, siger Claus Leth Bak.

Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet sender løbende studerende i praktik i energibranchen – bl.a. hos Nord Energi Net i Hjørring.

Artiklen er skrevet af: Jesper Tornbjerg, Green Power Denmark

2.U fra Hjørring Gymnasium får rundvisning på Nord Energi Nets 60/10 kV-station Katrinelund. Direktør Per Hylle fortæller og håber, at de unge får lyst til at tage en elteknisk uddannelse. Foto: Nord Energi Net.
2.U fra Hjørring Gymnasium får rundvisning på Nord Energi Nets 60/10 kV-station Katrinelund. Direktør Per Hylle fortæller og håber, at de unge får lyst til at tage en elteknisk uddannelse. Foto: Nord Energi Net.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System