Honorering af udkald til Elinstallatører

Skift af stikledningssikring

Procedure for udskiftning af stikledningssikring 

Nord Energis netkunder skal ringe til en aut. elinstallatør, hvis der opstår stikledningsfejl, som netkunderne selv er ansvarlige for. 

Hvis en netkunde kontakter Nord Energi Net pga. manglende strøm, kontrollerer vi i samarbejde med netkunden, om der er spænding på alle elmålerens nødvendige faser. Herefter afhænger proceduren af fejlkilde og ejerskab. I Nord Energi Nets forsyningsområde ejer netkunderne selv deres stikledning.

  • Hvis ingen andre netkunder oplever problemer, skal netkunden selv kontakte en aut. elinstallatør og betale for arbejdet på stikledningen.
  • Hvis andre netkunder med tilslutning i samme kabelskab oplever tilsvarende fejl, sender Nord Energi Net
    en montør, som reparerer fejlen.

Eksempler på stikledningsfejl og deres årsager:

  • En stikledningsfejl forårsaget af netkundens installation er fx fejl i stikledningen, for stor belastning på en
    enkelt eller flere faser eller en løs forbindelse i stikledningsklemmerne.
  • En fejl forårsaget af Nord Energi Nets forsyningsnet er fx en løs forbindelse i kabelskabet eller fejl i andre
    dele af elnettet.

Er der en løs forbindelse i kabelskabet, kan det f.eks. skyldes en defekt sikringspasskrue (bundskrue). Hvis sikringspasskruen er defekt, er det som udgangspunkt Nord Energi Net, der har ansvaret. Du skal derfor kontakte Nord Energi Net, så vi kan vurdere fejlen og aftale evt. fejludbedring på vegne af Nord Energi Net.

Driftsvagten El kan kontaktes på følgende nummer: 99245656 (hele døgnet) eller vagt@nordenergi.dk.

Takster ved udbedring af fejl

Nord Energi Net betaler efter nedenstående takster, hvis Nord Energi Net er ansvarlig for fejlen:

Indenfor normal arbejdstid: 600,- kr.
Udenfor normal arbejdstid: 1.200,- kr.
+ evt. udgifter til materialer

Priserne er inkl. kørsel og ekskl. moms

Er der i følge aftale med Vagten udført fejludbedring på vegne af Nord Energi Net, kan en faktura sendes til:

Nord Energi Net A/S
Ørstedsvej 2
9800 Hjørring

E-mail: fakturanet@nordenergi.dk

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System