Krav til effektfaktor for forbrug

Nord Energi Net stiller, ligesom andre netselskaber, krav til udveksling af reaktiv effekt med elnettet, da betydelige mængder reaktiv effekt i elnettet kan forårsage overbelastninger eller spændingsproblemer. 

Krav til effektfaktor for forbrug:

  • For lavspænding skal effektfaktoren ligge mellem 0,9 induktiv til 1 målt over en periode på 15 min.
  • For mellem- og højspænding skal effektfaktoren ligge mellem 0,95 induktiv til 1 målt over en periode på 15 min.

Det betyder, at installatører/anlægsejere, som f.eks. opstiller ladestandere, varmepumper m.v., skal sikre sig, at kravet til effektfaktoren er overholdt i installationen (tilslutningspunktet), ellers vil vi som netselskab bede anlægsejer sørge for, at kravet til effektfaktoren overholdes.

Yderligere krav til forbrugsinstallationer kan findes i:

Vejledning for nettilslutning af forbrugsinstallationer til lavspændingsnettet

Vejledning for nettilslutning af forbrugsanlæg til mellem- og højspændingsnettet

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System