Studerende besøger station Katrinelund i Hjørring

En sne- og frostkold dag i december fik 60/10 kV station Katrinelund, der forsyner en stor del af Hjørring by med el, besøg af 14 elever fra HTX. Eleverne går til dagligt i 2.g på EUC Nord og besøget var en del af et undervisningsforløb i fysik.

Per Hylle og Thomas Andersen fra Nord Energi Net tog imod eleverne og viste stationen frem. Her fik de bl.a. forklaret problematikken i forhold til belastningen af elnettet i kogespidsen, altså tidsrummet mellem kl. 17-20, hvor danskernes elforbrug topper på hverdage og den samfundsmæssige fordel ved at flytte forbrug fra bl.a. opladning af elbiler, vaskemaskiner, opvaskemaskiner og andre hvidevarer til om natten, hvor belastningen af elnettet ikke er så stor.

Det var en flok interesserede elever, der stillede mange relevante spørgsmål ikke kun i forhold til de naturvidenskabelige emner, men også i retning af opsamling af data fra elmålerne og analyse af disse data.

Hele energibranchen har brug for nye medarbejdere i hele værdikæden – elektrikere, forsyningsoperatører, installatører, maskinmestre og ingeniører. I mange elforsyninger er det op mod halvdelen af medarbejderne, som går på pension i løbet af de næste ti år. Mangel på kvalificeret arbejdskraft risikerer at hæmme hele den grønne omstilling, som lige nu suser afsted.

At samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner, så de unge kan få en fornemmelse af hvad elforsyningen arbejder med, hører til det at være et samfundsansvarligt selskab og derfor stiller Nord Energi Net med glæde op, når klasser med stort fokus på matematik/fysik har lyst til at komme på besøg. ”Det giver jo mulighed for at påvirke de elever, som i forvejen er interesseret i naturvidenskab, så nogle af dem forhåbentligt får lyst til at vælge en energiteknisk uddannelse, så det også i fremtiden vil være muligt for branchen at rekruttere nye medarbejdere med de rette kvalifikationer” udtaler Per Hylle, direktør for Nord Energi Net.

8876
8876
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System