Sikkerhedsansvar og respektafstand til elnettet for entreprenører og landmænd

Arbejde i nærheden af Nord Energi Nets ledningsanlæg kræver nøje planlægning og overholdelse af sikkerhedsregler for at undgå alvorlige ulykker. Entreprenører og landmænd har ansvaret for at sikre, at arbejdet udføres forsvarligt. De skal vurdere, om respektafstandene kan overholdes og indhente ledningsoplysninger fra LER inden gravearbejdet påbegyndes.  Hvis respektafstandene ikke kan overholdes skal Nord Energi Net kontaktes.

Desuden skal de, der udfører arbejdet på stedet, kende til placeringen af ledninger og kabler, respektafstandene, samt have arbejdsinstrukser og kontaktoplysninger til Nord Energi Net. Det er vigtigt at læse dokumenterne "Pas på ledningerne og livet" og "Vigtig viden inden du graver" for yderligere retningslinjer. Er der tale om et større og komplekst arbejde/projekt, skal Nord Energi Net modtage en situationsplan.

Flere alvorlige ulykker har fundet sted de seneste år ved arbejde nær højspænding. For at forbedre sikkerheden har Green Power Denmark udviklet et E-learningskursus for dem, der arbejder i nærheden af elforsyningens anlæg og bør kende regler og respektafstande fastsat af Sikkerhedsstyrelsen. Kurset er tilgængeligt fra Green Power Denmarks hjemmeside og tager blot 15 minutter at gennemføre.

Graveskader påvirker desuden Nord Energi Nets økonomiske rammer og dermed vores 100.000 andelshavere. Personsikkerheden har naturligvis første prioritet, men er det også vigtigt at passe på vores fælles værdier.

9486
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System