Nye indfødningstariffer for elproducenter med virkning fra 1. januar 2023

Er du elproducent har du muligvis hørt om en ny indfødningstarif og et nyt tilslutningsbidrag for producenter, der træder i kraft ved årsskiftet.

Fra 1. januar 2023 indfører Nord Energi Net producentbetaling for producenter af elektricitet, der som noget nyt skal betale indfødningstariffer. Indtægten fra indfødningstarifferne skal dække de udgifter som Nord Energi Net har til drift og nettab, som følger af den lokale indfødning af el på nettet. I områder med meget VE-produktion, som gælder store dele af Nord-og Vestjylland, kan nettabet blive ganske stort, da strømmen ofte skal flyttes over længere afstande, fordi der ikke samtidigt er højt forbrug i de samme områder, se figur 1.

Baggrunden for indførsel af de nye tariffer skal findes i implementeringen af klimaaftalen fra 2020 hvor det politiske Danmark ønskede en ny betalingsmodel for elproduktionsanlæg. Tidligere blev Nord Energi Nets omkostninger til vedvarende energi betalt over PSO-afgiften gennem den såkaldte udligningsordning. Men denne ordning er udfaset og afløses altså fremadrettet af indfødningstarif og et tilslutningsbidrag for producenter. Dog er produktionsanlæg omfattet af aftagepligt i VE-loven fritaget for at betale indfødningstariffer, det drejer sig om mange husstandssolceller og en del ældre vindmøller.

Indfødningstarifferne er fastsat i overensstemmelse med elforsyningslovens regler og den bagvedliggende metode for beregningen er godkendt af Forsyningstilsynet, ligesom det er gældende, for alle øvrige anvendte metoder til fastsættelse af priser og gebyrer, som Nord Energi Net anvender.

Nord Energi Net skal købe el ind til dækning af nettabet på det frie marked og det vurderes, at den andel af indfødningstarifferne, der går til nettabsomkostninger udgør 80-90% i produktionsdominerede områder, derfor er prisniveauet på indfødningstarifferne i høj grad påvirket af de nuværende høje elpriser. Som følge heraf må det forventes, at indfødningstarifferne vil følge med ned, når forhåbentlig sker en normalisering af elpriserne.

Den konkrete tarif en producent skal betale, vil afhænge af, hvor i nettet, det pågældende anlæg er tilsluttet. I figur 2 fremgår hvilke kundekategorier og tariffer Nord Energi opererer med.

De fleste husstande vil være kategori C, mindre erhverv med solceller kategori B-lav samt ældre eksisterende vindmøller og varmeværker vil være B-høj, hvorimod nyere vindmøller og mindre solcelleparker typisk vil være i kategorien A-lav og de største vindmølleparker, solcelleparker samt kraftværker i kategori A-høj.

Figur 1. Dominansen i de enkelte kommuner i Danmark
Figur 1. Dominansen i de enkelte kommuner i Danmark
Figur 2. Kategorier og indfødningstariffer pr 1/1-2023
Figur 2. Kategorier og indfødningstariffer pr 1/1-2023
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System