Ny netportal hjælper kontrolrum, når strømmen ryger

Af JESPER TORNBJERG

Energinet og lokale distributionsselskaber skal frem over dele viden om driftsforstyrrelser over Netportalen, der bliver testet i øjeblikket sammen med Nord Energi Net. I 2020 bliver løsningen udrullet til alle de elnetselskaber, der har direkte kommunikation med Energinets kontrolrum.

– Hvad sker der? Er elnettet ved at falde sammen?

De ansatte i el-distributionsselskabernes kontrolrum kan ind imellem godt undre sig over, hvad der foregår i det omkringliggende elsystem.

Godt nok ligger Danmark i verdenseliten, hvad angår leveringssikkerhed på elektricitet, men det sker i ny og næ, at strømmen går i kortere eller længere tid i geografisk afgrænsede områder.

For at styrke kommunikationen og undgå misforståelser ved driftsforstyrrelser, der nødigt skal brede sig til større områder, er Energinet i tæt samarbejde med lokale elnetselskaber ved at indføre en såkaldt Netportal.

Setuppet bliver i øjeblikket testet af Nord Energi Net i Hjørring. Om kort tid vil systemet blive indført af Vestjyske Net i Herning, og i løbet af første halvår 2020 vil Netportalen blive tilgængelig for alle de elnetselskaber, der har direkte, daglig kommunikation med Energinet.

– Vi har en simpel og billig løsning, der virker, konstaterer projektleder Johannes Dalegaard Guldbæk fra Kontrolcenter El i Energinet efter et par måneders test.

Et sikkert rum

Når der er driftsforstyrrelser, kan stemningen i kontrolrummene blive lettere hektisk, og så kan det være svært at danne et fælles billede af elsystemet over telefon. Ideen med Netportalen er at forsyne distributionsselskaberne med en skærm, en dekoderboks og en ny ip-telefon. Dermed bliver der skabt et nyt og sikkert rum for meddelelser og informationer fra Energinets kontrolrum til de lokale vagter. Dermed sikres det, at alle kontrolrum har samme billede af, hvad der sker i elsystemet.

Netchef Per Hylle fra Nord Energi Net glæder sig over de nye teknologiske muligheder:

– Skærmen giver et godt overblik over effekt-flowet og frekvenssituationen, og hvis der sker udfald, kan Energinet tegne på skærmen og vise, hvad der sker, siger Per Hylle.

Hos Energinet står der en touch-skærm, så man med kort og tegnede streger kan forklare, hvor kritisk situationen er. Energinets vagthavende kan vise billeder af, hvad der foregår på nettet, så alle kan konstatere, hvad det samlede elsystem er oppe imod. For eksempel kan sønderjyder se, hvis der er fejl i Vestjylland, og fynboer kan få viden om afbrud i på Sjælland.

– Netselselskaberne lever i forskellige regimer. Nogle er store, andre små. Nogle har mange naboselskaber, andre har næsten ingen. Med Netportalen kan alle få en fælles forståelse, og det er vigtigt, når vi skal løse de udfordringer, vi står overfor, siger Johannes Dalegaard Guldbæk.

Ifølge Per Hylle har personalet i Nord Energi Nets kontrolrum hurtigt fået en bedre forståelse for det samlede elsystem.

– Allerede nu danner skærmen udgangspunkt for diskussioner fx om brug af udlandsforbindelse og den aktuelle frekvenssituation, fortæller Per Hylle, der også glæder sig over, at nye muligheder med den nuværende ip-telefon kan styrke kommunikationen med naboselskaberne i krisesituationer.

Værdi også i hverdagen

Som TSO (transmissions- og systemansvarlig organisation) har Energinet det overordnede ansvar for, at det danske elsystem virker. Ansvaret løftes i et tæt samarbejde med TSO-kolleger især i Norge, Sverige, Tyskland og Holland samt de danske elnetselskaber (de såkaldte DSO’er). Netportalen er designet til envejskommunikation fra Energinet til elnetselskaberne, men Johannes Dalegaard Guldbæk ser gode muligheder for, at systemet også kan bruges til en bredere erfaringsudveksling.

– Netportalen skal også give værdi i hverdagen, så vi viser hele tiden vores SCADA-billede af den aktuelle driftssituation. Derudover kan vi eksempelvis lave ugentlige konferenceopkald, hvor elnetselskaberne kan sende præsentationer af hændelser, som vi kan lægge op og diskutere, så vi alle sammen bliver klogere, siger Johannes Dalegaard Guldbæk.

Frugtbart samarbejde

Udviklingen af Netportalen har været undervejs i et par år. De tekniske løsninger er blevet skabt via workshops med deltagere fra Energinet og en stribe elnetselskaber samt løbende dialog mellem praktikere og it-folk. Et første meget dyrt forslag blev afvist i processen, der er endt med en simpel, men robust løsning:

– Kommunikationen skal virke, når dele af elnettet går i sort. Det nye system er bygget, så kommunikationen ikke ryger, når det bliver mørkt, siger Johannes Dalegaard Guldbæk.

Netportalens skærmbillede giver overblik: Kenneth Kanstrup (tv.) og Ole Steen Jensen i kontrolrummet hos Nord Energi Net analyserer, hvad der sker i det danske elsystem. Foto: Nord Energi.
Netportalens skærmbillede giver overblik: Kenneth Kanstrup (tv.) og Ole Steen Jensen i kontrolrummet hos Nord Energi Net analyserer, hvad der sker i det danske elsystem. Foto: Nord Energi.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System