Line hjælper Nord Energi Net med vigtig viden om shuntreaktor

Af JESPER TORNBJERG, Dansk Energi

Nord Energi Net har hyret Line Emilie Kristensen fra Aalborg Universitet som virksomhedspraktikant. Hun laver studieopgave og er med til at forberede optimal drift af en nyindkøbt shuntreaktor, der skal skabe stabilitet i elnettet fra foråret 2021.

Kabler i jorden fremfor ledninger i luften gør det danske elnet mere sikkert i stormvejr, men kablerne giver også udfordringer for de lokale elnetselskaber. Kabler producerer negativ reaktiv effekt, der er en slags elektrisk ’forurening’ i forhold til transformere på det overordnede elnet.

For at forebygge problemer og leve op til Energinets grænseværdier for reaktiv effekt har Nord Energi Net efter et EU-udbud investeret i en MVAr-spole også kaldet en shuntreaktor, der skal producere positiv reaktiv effekt. MVAr-spolen skal i foråret 2021 installeres på Nord Energi Nets 150/60/10 kV-station Bredkær, der er placeret i Hjørring og er koblet op på Energinets 150 kV-net.

MVAr-spoler er forholdsvis nyt land for lokale elnetselskaber, så Nord Energi Net har lavet en aftale med ingeniørstuderende Line Emilie Kristensen fra Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet om at gå i dybden med teori og praksis.

Teori og praksis
25-årige Line Emilie Kristensen går på 9. semester og nærmer sig sin studieafslutning. Efter 10. semester kan hun kalde sig ingeniør. På 6. semester skrev hun bachelorprojekt om shuntreaktorer og om disse kan erstatte slukkespoler i 60 kV-nettet, og den viden bygger hun nu videre på som virksomhedspraktikant hos Nord Energi Net.

– Reaktoren skal koble ind og ud af nettet, og det er det jeg er i gang med at kigge på som led i mit studieprojekt. Jeg skal have styr på teorien om transiente fænomener og foretage en række simuleringer, fortæller Line Emilie Kristensen, hvis knap halvt år lange ophold hos Nord Energi Net varer til december. I januar skal hun aflevere sin opgave og til eksamen.

To tredjedel af hendes tid går med at lave universitetsopgave med udgangspunkt i shuntreaktoren, mens den sidste tredjedel handler om at være en del af 60 kV-afdelingen hos Nord Energi Net. Altså fx at være med til at lave tegninger til den konkrete placering af det nye udstyr, designe relæbeskyttelse og indgå i diskussioner med kollegerne om brugen af shuntreaktoren på Station Bredkær.

Virtuel kontakt
Opholdet hos Nord Energi Net startede med kontakt i den virkelige verden, men nu har virksomheden indført COVID19-restriktioner, så Line Emilie Kristensen forsøger i lighed med sine uddannede kolleger at holde god virtuel kontakt med arbejdspladsen.

– Tilknytningen har allerede givet mig meget på virkelighedsskalaen. Jeg har fået praktisk viden og erkendelse af, at det er sådan, de gør. Jeg har jo ikke lært alt, men meget. Det er en stejl læringskurve, men de er gode til at lære fra sig, fortæller Line Emilie Kristensen.

Før universitetet gik hun på Hasseris Gymnasium i Aalborg. Her havde Line Emilie Kristensen rigtig meget matematik og kemi - og næsten lige så meget fysik. Hun besøgte en række uddannelser med og uden ingeniørkundskaber, inden afgørelsen blev truffet.

– Det er en jungle at vælge retning. Der er virkelig mange muligheder. Jeg valgte energiteknik, for det må være langtidssikret med den grønne omstilling, der er i gang. Jeg troede studiet var noget helt andet, da jeg søgte ind. Hvis jeg havde vidst, hvor teknisk det er, havde jeg nok ikke søgt ind, men det tekniske lærer man jo, og det er spændende og interessant, fastslår Line Emilie Kristensen, der nu går i dybden med emner, de færreste kender til.

Opbygning af relationer
Magnus Hansen, der er ingeniør i 60 kV-afdelingen, er kontaktperson for Line Emilie Kristensen. Han fortæller, at Nord Energi gennem snart mange år har opbygget relationer til Aalborg Universitet, så de unge kan få praktisk viden ’om vores fag’, samtidig med, at de lærer Nord Energi at kende.

– Vi har en virkelig god dialog med studerende og personale, fastslår Magnus Hansen, der har haft flere grupper på besøg. Line Emilie Kristensen er den første, der er i virksomhedspraktik.

– Vi har været rigtigt spændte på, hvordan det vil være at have en virksomhedspraktikant og usikre på, om vi kunne håndtere opgaven. Men om vi skal forklare Line, hvordan hun kan løse en opgave, eller om vi selv gør det, tager jo den samme tid, og så lærer både Line og vi noget af processen, fortæller Magnus Hansen.

Coronaen har gjort det hele lidt vanskeligere end ellers, men Line Emile Kristensen var rundt i virksomheden og møde kollegerne i den første uge.

– Det, tror jeg, er rigtigt godt givet ud nu i coronatiden. Line er virkelig god til at opsøge kollegerne og er ikke bange for at gå først i at skabe dialog, fastslår Magnus Hansen.

Det samlede projekt med shuntreaktoren på Station Bredkær har et budget på ca. otte millioner kroner. Reaktoren skal sikre, at Nord Energi Net lever op til Energinets krav om at holde sig inden for en belastning af deres transformer med plus/minus 15 MVAr.

Line Emilie Kristensen får indsigt i relæprogrammering sammen med tekniker Jens Martin Møller og lærling Emil Ove Jensen
Line Emilie Kristensen får indsigt i relæprogrammering sammen med tekniker Jens Martin Møller og lærling Emil Ove Jensen
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System