Ledningsoplysninger for Nord Energi Net

Du kan se Nord Energi Nets ledningsanlæg via vores selvbetjente Ledningsinfo. Du skal dog være opmærksom på, at oplysningerne på kortet KUN er vejledende, da der kan forekomme fejlplaceringer af ledninger.

Spørg før du graver

Hvis du skal grave, er det vigtigt at vide, om der er ledninger/kabler i jorden og kende placeringen af dem. Derved undgår du graveskader.

Alle, der graver med erhvervsmæssigt formål, har pligt til at søge ledningsoplysninger i LER (Ledningsejerregistret), inden arbejdet påbegyndes. LER dækker over alle landets ledningsejere og deres interesseområder.

Vær velinformeret

Orientér dig i nedenstående bekendtgørelser, der er gældende på området:

LER-loven

Elsikkerhedslovens bekendtgørelse nr. 1112

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System