Respektafstand til elnettet

Det er altid entreprenørens/landmandens ansvar at planlægge arbejdet og sikre, at det kan udføres på forsvarlig vis.

Entreprenøren/landmanden skal:

  • Vurdere om respektafstandene kan overholdes
  • Søge ledningsoplysninger i LER inden ethvert kabelarbejde
  • Kontakte netselskabet, hvis respektafstandene ikke kan overholdes
  • Indsende situationsplan til netselskabet ved større komplekst arbejde
  • Instruere alle, der skal udføre arbejde

Alle, der udfører arbejde i nærheden af elanlæg, skal kende:

Stigning i antal graveskader

I Nord Energi Nets område er der sket en stigning i antallet af graveskader. Graveskaderne påvirker Nord Energi Nets økonomiske rammer og dermed vores ca. 100.000 andelshavere. Det er vigtigt, at vi alle passer på vores fælles værdier!

Vi kommer gerne på besøg og uddyber ovenstående.

Pas på ledningerne og livet

Der har indenfor det sidste år været flere alvorlige ulykker i forbindelse med arbejde nær højspænding. Det er vigtigt, at medarbejdernes viden er opdateret på området.

Green Power Denmark har lavet et E-learningskursus, som er målrettet til alle, som udfører arbejdsopgaver i nærheden af elforsyningens ledningsanlæg, fx entreprenører eller landmænd.

Arbejde i nærheden af strømførende kabler og luftledninger kan koste liv. Det tager kun 15 minutter at gennemføre kurset, og man lærer reglerne og de respektafstande, Sikkerhedsstyrelsen har fastsat. Tilmelding på Green Power Denmarks hjemmeside

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System