Om din fjernaflæste elmåler

Alle elmålere skal kunne fjernaflæses

Alle elforbrugere hos Nord Energi Net har i dag en fjernaflæst elmåler fra Kamstrup. Dette er en konsekvens af Folketingets vedtagelse om, at alle danske elforbrugere med udgangen af 2020 skulle have en fjernaflæst måler.

På elmålerens display kan du følge med i dit elforbrug. Elmåleren har mange funktioner, der gør det nemmere at følge og styre dit elforbrug. Nedenfor finder du en vejledning til betjening af din elmåler.

Vejledning til elmåleren

Fase- eller summationsmåler

Egenproducenter er ofte interesseret i at vide, om de har en fasemåler eller en summationsmåler. Vi har samlet lidt information om de to målertyper her.

Aflæsningen sker via radiokommunikation

Der foretages fjernaflæsning af timedata hver dag, og fjernaflæsningen sker automatisk via radiokommunikation. Du behøver derfor ikke selv at aflæse elmåleren. De data, vi henter hjem fra elmålerne, samles i en såkaldt DataHub, som din elleverandør har adgang til og bruger for at danne dine elregninger.

Når elmåleren sender data, er sendeeffekten ved dataoverførelsen på max. 500 mW. Til sammenligning har en almindelig mobiltelefon en sendeeffekt på op mod 2000 mW. Altså er elmålerens sendeeffekt meget lav i forhold til mange af de øvrige elektriske apparater, du bruger hver dag. Du kan læse mere om elmåleren og radiobølger på dette faktaark fra Kamstrup.

Aflæsning via radiokommunikation

Følg med i dit forbrug

Du kan følge dit forbrug ved at logge ind på eloverblik.dk, og se dine data time for time. Du skal bruge en kode fra din elleverandør ved login, find den på din seneste elregning, eller kontakt din elleverandør.

HAN-løsninger til din OMNIPOWER måler fra Kamstrup er også en mulighed, hvis du vil trække data ud af elmåleren og følge forbruget f.eks. via en app. Denne løsning kræver en krypteringsnøgle til din måler, som du kan bestille hos os.

Bestilling af krypteringsnøgle

Et led i den grønne omstilling

Et led i den grønne omstilling

De fjernaflæste målere er blot et enkelt led i den grønne omstilling, der skal gøre Danmark CO2-neutralt i 2050.

De fjernaflæste elmålere på timebasis har åbnet mulighed for at afregne den enkelte kundes forbrug time for time. Ved samtidigt at tidsdiffentiere nettariffen, så det er billigere at bruge el, når få kunder trækker strøm fra elnettet, og dyrere i de timer, hvor belastningen er højest, får kunderne et incitament at flytte det forbrug, som kan skubbes til andre og billigere tidspunkter af døgnet.

På den måde spredes belastningen af elnettet over flere timer og spidsbelastningen flades lidt ud. Dermed kan nogle investeringer og forstærkninger af elnettet udskydes, hvilket på den lange bane vil betyde lavere nettariffer for alle.
Elnettet er generelt mest belastet i vinterhalvåret mellem kl. 17-21, belastningen kaldes også for "kogespidsen".

Optimering af drift

Ved at kigge på de indsamlede måledata kan vi få bedre indsigt i f.eks. spændingskvaliteten og belastningen i vores elnet. Og det er vigtig viden, som hjælper os med at optimere driften af elnettet samt sikre en stabil drift i fremtiden, hvor elektrificeringen af samfundet og hele den grønne omstilling stiller større og større krav til elnettet.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System