Brownout - en kontrolleret udkobling af elforbrug

Hvornår kan brownout blive nødvendig

Vi vil gerne understrege, at Energinet ikke forventer brownout bliver nødvendigt, det har aldrig været anvendt i Danmark. Men omvendt vil det være uansvarligt ikke at have beredskabet klar, såfremt energisituationen i Europa skulle ændre sig.

Brownout er en situation, hvor der iværksættes (rullende) elforbrugsaflastning i Danmark på grund af mangel på effekt fra elproduktion i elsystemet eller som følge af væsentlige begrænsninger i overførselskapaciteten på transmissionsniveau. Med andre ord vil situationen indtræffe, hvis der kommer stor ubalance mellem elforbrug og elproduktion i elsystemet, altså når behovet for at bruge el er større end den kapacitet, der er til rådighed i elnettet.

Ved brownout beordres Nord Energi Net og andre netselskaber i Danmark til at foretage en kontrolleret udkobling af elforbrug med det formål at bistå Energinet med at opretholde eller genskabe balancen/stabiliteten i elsystemet for derved at undgå et mere omfattende blackout (et spændingskollaps). Energinet er systemansvarlig for elsystemet i Danmark, og derfor vil ordren komme fra dem.

Energinets hjemmeside gives en nærmere beskrivelse af, hvad der potentielt går forud for, at Energinet evt. beordrer aktivering af brownout, herunder markedskommunikation og beredskabskommunikation til offentligheden.

Hvor længe vil en strømafbrydelse vare

Brownout indtræffer som udgangspunkt i to-timers perioder ad gangen. Du vil således kunne forvente at få strømmen igen efter to timers strømafbrydelse. Hvis der er tale om en længerevarende hændelse, vil andre kunder i stedet blive afbrudt de følgende to timer og så fremdeles. På tilsvarende måde kan samme kunder risikere at opleve flere strømafbrydelser af to timers varighed, hvis der er tale om en længerevarende hændelse. Dette er dog mindre sandsynligt.

Hvor lang tid vil strømafbrydelsen vare

Sker der en prioritering af visse kunder

Nej, det er ikke muligt at prioritere mellem kunder, hvilket vi som netselskab heller ikke har hjemmel til i følge lovgivningen. Kunder, for hvem stabil elforsyning er særlig kritisk, bør derfor sikre sig ved egen nødforsyning, f.eks. i form af batterier og/eller dieselgeneratorer.

Som netselskab vil vi koble forbrug ud i forhold til de tekniske muligheder elnettet giver os og samtidigt tilstræbe at holde større områder med elproduktion inde under hensyn til samtidig at levere på det behov om aflastning, som Energinet har beordret os.

Brownout effektueres forventeligt i trin af 10% af det totale elforbrug inden for et nærmere afgrænset, geografisk område og sker i det omfang, som Energinet beordrer.

SMS-varsling af kunder

Nord Energi Net vil i det omfang det er tidsmæssigt og teknisk muligt varsle de berørte forbrugere via SMS. Men tingene kan også gå stærkt, og her vil det ikke altid være muligt for Energinet eller Nord Energi Net at give forbrugerne et forvarsel. For at du kan blive varslet, er det selvfølgelig vigtigt, at vi har dine kontaktoplysninger. Du kan tilmelde dig vores SMS-service via knappen nedenfor.

SMS service

Bemærk venligst

Under en brownout-situation er der stadig risiko for uvarslede strømafbrydelser f.eks. som følge af fejl på elanlæg, graveskader eller lign. som kan indtræffe uafhængigt af brownout-situationen. Nord Energi Net vil i disse situationer altid – og uafhængigt af brownout-situationen – søge at reetablere elforsyningen hurtigst muligt.

Er du privatkunde med husstandsbaseret elproduktion (f.eks. solceller) skal du være opmærksom på, at hvis du afbrydes fra elnettet, vil dit solcelleanlæg ikke kunne producere. Dette sker af sikkerhedsmæssige årsager – både for materiel og mennesker.

Du bør i forbindelse med brownout, særligt når strømmen kommer igen, være opmærksom på, om du har elapparater, som kan udgøre en sikkerhedsrisiko f.eks. en tændt kaffemaskine, kogeplade, varmeblæsere etc.

Vær opmærksom på følgende
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System