Strømsvigt i boligen eller på hele gaden

Hjælp til selvhjælp

Bliver dit hus pludselig mørkelagt - så tjek lige naboer og gadelys - er hele gaden eller kvarteret uden strøm, ring til Nord Energi Net A/S tlf.: +45 99 24 56 56.

Ofte er strømsvigt dog en fejl i boligens installationer. Følg denne enkle vejledning for muligvis selv at afhjælpe fejlen - før du ringer til din elinstallatør.

Er det kun en del af huset, der mangler strøm - kan årsagen være en sikring der er sprunget:

  • Tjek dine sikringer i gruppetavlen. Hvis den lille farvede "perle" i enden af sikringen er faldet ud, er sikringen sprunget.
  • Sluk for gruppeafbryderen og dernæst alle afbrydere og stikkontakter i den del af huset der mangler strøm.
  • Skift sikringen og tænd for gruppeafbryderen. Tænd en kontakt af gangen - hvis sikringen springer har du fundet årsagen til strømafbrydelsen.

Er hele boligen mørklagt:

  • HFI/HPFI afbryderen kan slå fra, uden der springer en sikring.
  • Gør den det, prøv at tænde igen.
  • Kan det ikke lade sig gøre, slukker du for alle gruppeafbrydere på gruppetavlen.
  • Tænd derefter HFI/HPFI- afbryderen og tænd en gruppeafbryder af gangen.
  • Når HFI/HPFI afbryderen igen slår fra, er den fejlramte gruppe fundet.
  • Følg derefter de sidste to punkter under vejledningen for en sprunget sikring.
  • Kontakt din elsinstallatør såfremt du ikke kan finde fejlkilden og rette denne.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte driftsvagten - tlf.: +45 99 24 56 56.

Udskriv eventuelt denne minimanual og opbevar den ved din gruppetavle.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System