Hjælp til selvhjælp hvis strømmen forsvinder i din bolig

Strømsvigt er ofte en fejl i boligens installationer, der kan skyldes, at der er sprunget en sikring, at HFI/HPFI afbryderen er slået fra eller manglende spænding. Følg nedenstående vejledning for muligvis selv at afhjælpe fejlen inden du ringer til en aut. elinstallatør.

Sådan tjekker du, om der er sprunget en sikring:

Er det kun en del af huset, der mangler strøm, kan det skyldes en sprunget sikring:

 • Tjek dine sikringer i gruppetavlen. Hvis den lille farvede "perle" i enden af sikringen er faldet ud, er sikringen sprunget.
 • Sluk for gruppeafbryderen og dernæst alle afbrydere og stikkontakter i den del af huset der mangler strøm.
 • Skift sikringen og tænd for gruppeafbryderen. Tænd en kontakt af gangen - hvis sikringen springer har du fundet årsagen til strømafbrydelsen.

Er hele boligen mørklagt, kan det skyldes, at HFI/HPFI afbryderen er slået fra:

HFI/HPFI afbryderen kan slå fra uden, der springer en sikring.

 • Er afbryderen slået fra, så prøv at tænde den igen.
 • Kan det ikke lade sig gøre, slukker du for alle gruppeafbrydere på gruppetavlen.
 • Tænd derefter HFI/HPFI- afbryderen og tænd en gruppeafbryder af gangen.
 • Når HFI/HPFI afbryderen igen slår fra, er den fejlramte gruppe fundet.
 • Følg derefter de sidste to punkter under vejledningen for en sprunget sikring.
 • Kontakt en aut. elinstallatør såfremt du ikke kan finde fejlkilden og rette denne.

Sådan tjekker du manglende spænding:

 • Se på elmålerens display, nederst i venstre hjørne (se foto nedenfor)
 • Hvis der står L1, L2 og L3 i feltet, indikerer det, at der er spænding på alle 3 faser (forudsat installationen er 3-faset)
 • Mangler du alligevel strøm, skal du tage kontakt til en aut. elinstallatør, da der formentlig er en fejl i installationen.
 • Mangler du en enkelt fase, er det sandsynligvis egen stikledningssikring, der skal skiftes. Tag kontakt til en aut. elinstallatør.
Elmålerens display

Udskriv eventuelt denne minimanual og opbevar den ved din gruppetavle.

Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte Driftsvagten El hos Nord Energi Net på tlf.: +45 99 24 56 56.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System