Priser og gebyrer

Du finder vores priser vedrørende abonnement, tarif, tilslutningsbidrag samt gebyrer gældende fra 1. juli 2021 på linket nedenfor.
Priserne reguleres normalt én gang om året, men ved årsskiftet afventede branchen godkendelse fra Forsyningstilsynet på nye tilslutningsbidrag. Denne godkendelse fik Nord Energi Net i juni og derfor har vi reguleret priserne igen pr. 1. juli. 

Prisliste pr. 1. juli 2021

Priserne på tilslutningsbidrag reguleres pr. 1. januar 2022. Hent prislisten for 2022 her.

Nord Energi Net A/S anvender Dansk Energis standardgebyrer og standardtilslutningsbidrag for netselskaber.

I henhold til elforsyningsloven skal netselskabernes metoder til beregning af tariffer, gebyrer, og tilslutningsbidrag godkendes af Forsyningstilsynet. 

Nettarif og kundekategorier

Når du betaler for transporten af din strøm (net-tarif), er prisen gjort op ud fra den kundekategori, du tilhører. Det grundlæggende princip bag net-tariffen er, at den enkelte forbrugers betaling skal afspejle de omkostninger, som den pågældende giver anledning til i elnettet. Den kundekategori, du tilhører, afhænger derfor af, hvor din tilslutning i elnettet er.

Der skelnes mellem disse kategorier:
  • A0 hvor tilslutningspunktet er i 150 kV nettet
  • A Høj hvor tilslutningspunktet er i 60 kV nettet
  • A Lav hvor tilslutningspunktet er på 10 kV-siden i en 60/10 kV-transformerstation
  • B Høj hvor tilslutningspunktet er i 10 kV-nettet
  • B Lav hvor tilslutningspunktet typisk er på 0,4 kV-siden i en 10/0,4 kV-transformerstation
  • C hvor tilslutningspunktet typisk er i 0,4 kV-nettet i et kabelskab (fx den helt almindelige forbruger)

Er du for eksempel tilsluttet elnettet fra en transformerstation (A) på et højt spændingsniveau (inden strømmen bliver transformeret fra 60.000 volt til 10.000 volt), tilhører du kategorien A-høj.
Er du i stedet tilsluttet fra en transformerstation (B) på et lavt spændingsniveau (efter strømmen er transformeret fra 10.000 volt til 400 volt) tilhører du kundegruppen B-lav.

Jo flere gange din strøm bliver transformeret og jo længere ud i elnettet, den skal transporteres, jo mere net skal der vedligeholdes. Derfor er net-tariffen højere for en forbruger i kategori C end en forbruger i kategori A-høj.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System