Priser og gebyrer

Du finder vores priser vedrørende abonnement, tarif, tilslutningsbidrag samt gebyrer gældende fra 1. januar 2022 på linket nedenfor.

Prisliste pr. 1. januar 2022

Nord Energi Net A/S anvender Dansk Energis standardgebyrer og standardtilslutningsbidrag for netselskaber.

I henhold til elforsyningsloven skal netselskabernes metoder til beregning af tariffer, gebyrer, og tilslutningsbidrag godkendes af Forsyningstilsynet. 

Nettarif og kundekategorier

Når du betaler for transporten af din strøm (net-tarif), er prisen gjort op ud fra den kundekategori, du tilhører. Det grundlæggende princip bag net-tariffen er, at den enkelte forbrugers betaling skal afspejle de omkostninger, som den pågældende giver anledning til i elnettet. Den kundekategori, du tilhører, afhænger derfor af, hvor din tilslutning i elnettet er.

Der skelnes mellem disse kategorier:
  • A0 hvor tilslutningspunktet er i 150 kV nettet
  • A Høj hvor tilslutningspunktet er i 60 kV nettet
  • A Lav hvor tilslutningspunktet er på 10 kV-siden i en 60/10 kV-transformerstation
  • B Høj hvor tilslutningspunktet er i 10 kV-nettet
  • B Lav hvor tilslutningspunktet typisk er på 0,4 kV-siden i en 10/0,4 kV-transformerstation
  • C hvor tilslutningspunktet typisk er i 0,4 kV-nettet i et kabelskab (fx den helt almindelige forbruger)

Er du for eksempel tilsluttet elnettet fra en transformerstation (A) på et højt spændingsniveau (inden strømmen bliver transformeret fra 60.000 volt til 10.000 volt), tilhører du kategorien A-høj.
Er du i stedet tilsluttet fra en transformerstation (B) på et lavt spændingsniveau (efter strømmen er transformeret fra 10.000 volt til 400 volt) tilhører du kundegruppen B-lav.

Jo flere gange din strøm bliver transformeret og jo længere ud i elnettet, den skal transporteres, jo mere net skal der vedligeholdes. Derfor er net-tariffen højere for en forbruger i kategori C end en forbruger i kategori A-høj.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System