Tilslutnings- og leveringsbetingelser

Eksempel på tilslutning af parcelhus til Nord Energis net:

  • Den autoriserede elinstallatør, som skal lave installationen, tilmelder den nye installation til Nord Energi Net A/S. Elinstallationer må efter stærkstrømsbekendtgørelsen kun udføres af autoriserede elinstallatører.
  • Nord Energi Net A/S sender en regning på tilslutningsbidraget til bygherren.
  • Tilslutningsbidraget betales af bygherren. Bidraget skal være betalt, inden en elinstallation må tilsluttes til Nord Energi´s forsyningsnet.
  • Der kan dog etableres midlertidig forsyning inden tilslutningsbidraget er betalt.
  • Elinstallatøren færdigmelder installationen til Nord Energi Net A/S, når elarbejdet er færdigt.
  • Herefter opsætter Nord Energi Net/elinstallatøren den blivende måler, afprøver måleren og plomberer denne.

Har du spørgsmål vedrørende målerforhold eller målerkontrol, kan henvendelse ske Nord Energi Net´s målerafdeling:
Installationsmester Peter Jensen, tlf. 99 24 56 40, pj@nordenergi.dk

Tilslutningsbidrag/målere

Du kan finde Nord Energi's tilslutningsbidrag under punktet Priser og gebyrer.
Ønskes yderligere oplysninger omkring tilslutningsbidrag, leveringsomkostninger, ring til Nord Energi Net tlf. 99 24 56 56

Følgende bestemmelser er gældende:

Tilslutningsbestemmelser pr. 16. august 2018

Supplerende tilslutningsbestemmelser

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System