Tilslutnings- og leveringsbetingelser

Eksempel på tilslutning af parcelhus til Nord Energis net:

  • Den autoriserede elinstallatør, som skal lave installationen, tilmelder den nye installation til Nord Energi Net A/S. Elinstallationer må efter stærkstrømsbekendtgørelsen kun udføres af autoriserede elinstallatører.
  • Nord Energi Net A/S sender en regning på tilslutningsbidraget til bygherren.
  • Tilslutningsbidraget betales af bygherren. Bidraget skal være betalt, inden en elinstallation må tilsluttes til Nord Energis forsyningsnet.
  • Der kan dog etableres midlertidig forsyning, inden tilslutningsbidraget er betalt.
  • Elinstallatøren færdigmelder installationen til Nord Energi Net A/S, når elarbejdet er færdigt.
  • Herefter opsætter Nord Energi Net/elinstallatøren den blivende måler, afprøver måleren og plomberer denne.

Har du spørgsmål vedr. målerforhold eller målerkontrol, kan henvendelse ske direkte til Nord Energi Nets målerafdeling på tlf. 99245698 eller afdelingsleder Peter Jensen på tlf. 99245640.

Tilslutningsbidrag og tilslutningsbestemmelser

Du kan finde Nord Energis tilslutningsbidrag under vores prisliste på siden Priser og gebyrer  samt læse tilslutningsbestemmelserne på nedenstående link:

Nord Energis tilslutningsbestemmelser

Ønskes yderligere oplysninger omkring tilslutningsbidrag, leveringsomkostninger m.m., kontakt Nord Energi Net tlf. 99245656

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System