Tilslutnings- og leveringsbetingelser

Eksempel på tilslutning af parcelhus til Nord Energis net:

  • Den autoriserede elinstallatør, som skal lave installationen, tilmelder den nye installation til Nord Energi Net A/S. Elinstallationer må efter stærkstrømsbekendtgørelsen kun udføres af autoriserede elinstallatører.
  • Nord Energi Net A/S sender en regning på tilslutningsbidraget til bygherren.
  • Tilslutningsbidraget betales af bygherren. Bidraget skal være betalt, inden en elinstallation må tilsluttes til Nord Energi´s forsyningsnet.
  • Der kan dog etableres midlertidig forsyning inden tilslutningsbidraget er betalt.
  • Elinstallatøren færdigmelder installationen til Nord Energi Net A/S, når elarbejdet er færdigt.
  • Herefter opsætter Nord Energi Net/elinstallatøren den blivende måler, afprøver måleren og plomberer denne.

Har du spørgsmål vedrørende målerforhold eller målerkontrol, kan henvendelse ske til Nord Energi Net´s målerafdeling:
Installationsmester Peter Jensen, tlf. 99 24 56 40, pj@nordenergi.dk

Tilslutningsbidrag og tilslutningsbestemmelser

Du kan finde Nord Energi's tilslutningsbidrag under vores prisliste på siden Priser og gebyrer  samt læse tilslutningsbestemmelserne på nedenstående link:

Nord Energis tilslutningsbestemmelser

Ønskes yderligere oplysninger omkring tilslutningsbidrag, leveringsomkostninger, ring til Nord Energi Net tlf. 99 24 56 56

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System